Uusi strategia 2022-2026
28.12.2021 11:03 Uutiset / Liiton etusivu

A new strategy for the hockey association 2022-2026

Hockeyliitolle uusi strategia 2022-2026

Suomen Hockeyliitto ry:n edellinen strategiakausi loppuu tähän vuoteen ja uusi strategiakausi alkaa vuoden 2022 alusta. Uutta strategiaa on työstetty loppukesästä 2021 lähtien ja sen luomisessa on kuultu seurojen johtohenkilöitä sekä lajimme harrastajia.

Erityisenä painopisteenä tulevina vuosina on junioritoiminta. Lisäksi lajissa halutaan panostaa yhteistyöhön niin seurojen kuin muiden lajien tai hockeymaiden kanssa.

Strategiatyö toteutettiin opinnäytetyönä. Uusi strategia julkaistaan myös liiton sivuilla. Lisäksi liiton materiaalipankista löytyy Hockeyliiton uusi ympäristö- ja yhdenvertaisuusuunnitelma, joita kehitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Materiaalipankki

--------

A new strategy for the hockey association 2022-2026

The previous strategy period of the Finnish Hockey Association ends this year and the new strategy period begins at the beginning of 2022. The new strategy has been developed since the late summer of 2021, and club leaders and other volunteer have been consulted on its creation.

A special focus in the coming years will be on junior activities. In addition, the sport wants to invest in co-operation with clubs as well as other sports or hockey countries.

The strategy work was carried out as a thesis. The new strategy will be also published on the association's website. In addition, the association's material bank contains the Hockey Association's new environmental and equality plan, which are constantly being developed when needed.

Material bank


   
Lisää uutisia
Hockeyliitto
«  Elokuu   »
Kategoriat